به گزارش روابط عمومی سازمان، مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با همکاری مشترک سازمان و دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس واقع در بافت قدیم بوشهر در روز دوشنبه 1402/08/22 با حضور رئیس، نائب رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان، رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس، تعدادی از پیشکسوتان رشته مهندسی شهرسازی و جمعی از اساتید و دانشجویان این رشته برگزار شد.

ابتدا نورالدین امیری عضو هیئت مدیره سازمان و از اساتید رشته شهرسازی در خصوص فعالیت های فنی و آموزشی سازمان نظام مهندسی و ارتباطاتی که سازمان و دانشگاه های در جهت رشد و توسعه علمی دانشجویان که همگی مهندسین آینده این کشور می باشند و در این زمینه ها وارد بازار کار و عرصه های علمی و آموزشی می شوند مطالبی را بیان نمودند و بافت تاریخ بوشهر را یکی از بافت های مهم تاریخی کشور در بحث شهرسازی و مهندسی عنوان کرد.

 

 

در ادامه این همایش محمود جمهیری و احمد زارعی از پیشکستان مهندسی شهرسازی استان برای دانشجویان و مدعوین ایراد سخن نموده و رشته شهرسازی را یکی از مهم ترین رشته های مهندسی که با فرهنگ و نحوه زندگی شهروندان و مردم در یک جامعه ارتباط مستقیم دارد بیان کردند.

در این میان مسابقاتی بین دانشجویان و اساتید در ارتباط با موضوعات همایش و مهندسی شهرسازی برگزار شد.

 

 

حیدری رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس ضمن تشکر از نظام مهندسی بوشهر برای همکاری مشترک در برگزاری بزرگداشت این روز، تداوم همکاری های فی ماببین هر دو ارگان را در برنامه های آتی علی الخوصوص در بحث علمی، آموزشی و فنی خواستار شد و همکاری نظام مهندسی و دانشگاه ها امری بسیار مهم در زمینه های فرهگ سازی صنعت ساخت و ساز کشور دانست.

در پایان این بزرگداشت از دانشجویان برتر رشته شهرسازی و پیشکسوتان این رشته با اهدا لوح و هدایایی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر