بیانیه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، اخبار و اطلاع رسانی های خود را از طریق سایت و پیامک به مهندسین محترم انتقال می دهد و با توجه به مراجعه برخی از مهندسین به واحد روابط عمومی در خصوص عدم دریافت پیامک های ارسالی از سوی سازمان، بدینوسیله به اطلاع می رساند در صورتیکه پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود نموده باشید، پیامک های سازمان نیز به دست شما نخواهد رسید. لذا جهت فعالسازی این نوع پیامک ها و دریافت روزانه اخبار و اطلاع رسانی های سازمان می بایست عدد 2 را به 8999 (همراه اول) و عدد 1 را به 5005 (ایرانسل) ارسال نمایید. پس از تایید اپراتور مربوطه می توانید پیامک های سازمان را با شماره 1000771000 دریافت کنید. در غیر این صورت اخبار سازمان را روزانه می توانید از طریق سایت نیز پیگیری نمایید.
همچنین در صورتیکه شماره تلفن شما تغییر کرد، می بایست سریعاً به واحد عضویت و پذیرش سازمان مراجعه نموده و نسبت به تغییر شماره ارتباطی در پرونده خود اقدام کنید. شایان ذکر است که لیست سامانه پیامکی، هر سه ماه یک بار بروزرسانی خواهد شد.