قابل توجه کلیه اعضا محترم کددار سازمان و دفاتر حقوقی:

ابلاغیه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور در خصوص تمدید اعتبار پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.