قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تخلف شرکتی با عنوان ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان در خصوص مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه