قابل توجه کلیه مهندسین ناظر سازمان و شرکت های حقوقی:

بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به وجود تفاهم نامه فی مابین معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و کمک به اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در قالب ارائه تسهیلات ویژه در انجام محاسبات، طراحی، نظارت و نظارت مضاعف پروژه های مذکور، از مهندسینی که تمایل به همکاری در این زمینه دارند تقاضا می گردد نسبت به ارسال درخواست خود با قید زمینه همکاری (طراحی و نظارت) از طریق سامانه ارسال پیام بخش خدمات مهندسی قسمت ارجاع نظارت تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ اقدام نمایند. متذکر می گردد که پروژه های مذکور مربوط به شهرستان های برازجان، دیلم، دیر و چغادک می باشند.

 

توجه:

۱- مهندسینی که به صورت داوطلبانه در ارائه خدمات مهندسی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مشارکت می نمایند، ۵۰ درصد مساحت پروژه در ظرفیت اشتغال ایشان محسوب خواهد شد و متناسب با همین درصد حق الزحمه خدمات مهندسی به آنها پرداخت می گردد.

۲- دستورالعمل مربوط متعاقباً اعلام خواهند شد.