قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

ابلاغیه مدیر کل محترم اداره امور مالیاتی استان بوشهر در خصوص اصلاحات مهم فصل دوم آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک دریافت و مشاهده اصلاحات آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم