قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نخستین شماره خبرنامه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت مطالعه و آگاهی اعضا محترم سازمان از اهم اخبار سازمان در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد. همچنین در این خبرنامه مصاحبه با مهندس علیرضا سنائی دشتی ریاست سازمان به عنوان یکی از اعضای اصلی هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان به چاپ رسیده است.

 

لینک دریافت و مشاهده خبرنامه شورای مرکزی سازمان