قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین کددار:

 

جهت رویت ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۲ به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید طراحی و نظارت

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید شناسنامه فنی ملکی