قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین کددار:

 

جهت رویت ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید شهرسازی از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۲ به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت ابلاغیه سازمان در خصوص تعرفه جدید شهرسازی

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه شهرسازی