قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و مهندسین کددار:

اطلاعیه سازمان در خصوص برقراری ارتباط سامانه کنترل نقشه با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان و امکان ارسال الکترونیکی نقشه های مشمول رعایت ضوابط مربوطه در شهر بوشهر از طریق سامانه فوق در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه سازمان