قابل توجه کلیه اعضا کددار محترم سازمان:

ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسین جهت اطلاع و آگاهی مهندسین کددار محترم سازمان در لینک ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت ابلاغیه