قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه شورای مرکزی سازمان در خصوص تمدید ثبت نام داوطلبین واحد پژوهشی نظام مهندسی ساختمان جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل رویت و مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه