قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

ابلاغیه مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص رعایت اصول بهداشتی HSE در کارگاه های ساختمانی جهت آگاهی لازم اطلاع رسانی می گردد.

 

لینک دریافت و مشاهده ابلاغیه