قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی، شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین طراح:

به استحضار میرساند با توجه به زمان بر بودن فرآیند کنترل و تایید نقشه ها و عقد قرارداد های مربوطه، ارسال و پذیرش نقشه های جدید (ارسال نقشه برای بار اول) تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ امکان پذیر می باشد و بعد از این تاریخ صرفاً نقشه های اصلاحی (ارسال نقشه برای بار دوم به بعد) قابل ارسال می باشند. ضمناً آخرین بررسی و تطبیق نقشه های سه سری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۵ و ۹۸/۱۲/۲۶ انجام خواهد گردید.