قابل توجه کلیه اعضاء سازمان:
در راستای اهداف سازمان در بخش رفاهی و ورزشی، به اطلاع می رساند با توجه به قرارداد منعقد شده با موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان اندیشه کیان، کلیه اعضای محترم می توانند با ارائه کارت عضویت خود از مجموع فاکتور ۱۵% تخفیف بهره مند گردند.آدرس : بوشهر – خیابان مدرس – کوچه مریم ۱۷ – ۰۹۱۷۳۷۳۷۵۶۸- ۰۹۳۰۸۱۴۰۰۴۶آدرس شعبه : بوشهر – بهمنی سه راه دانشگاه – کوچه خلیج فارس ۱ – موسسه مطالعه و خلاقیت اندیشه کیان

آدرس شعبه برازجان: خیابان دانش آموز – چهارراه مجتمع نرسیده به فلکه کریم آزاد –  موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان اندیشه کیان – ۰۷۷۳۴۲۴۶۳۱۳

توجه:

  • جهت اخذ تخفیف ذکر شده ارائه کارت عضویت دارای اعتبار توسط خود شخص عضو الزامی می باشد.
  • تخفیفات ذکر شده فقط شامل خود عضو سازمان و خانواده درجه یک ایشان می شود.