قابل توجه کلیه مهندسین محترم سازمان (کددار-بدون کد):

متقاضیان برگزاری تور گردشگری شهر تاریخی بیشاپور جهت ثبت نام از سه شنبه مورخ 98/09/12 تا پایان وقت روز یکشنبه مورخ 98/09/17 به سامانه رفاهی مراجعه و پس از پرداخت به همراه رسید پرداختی و مدارک افراد ثبت نام شده به واحد خدمات رفاهی و ورزشی مراجعه نمایند. ضمنا تاریخ ثبت نام تمدید نمی گردد.

1- هزینه تور به ازاء هر نفر 1/500/000 ريال می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط سازمان و 500/000 ريال توسط مهندس پرداخت می گردد.

2- هر مهندس می تواند خود و 3 نفر همراه از خانواده خود را ثبت نام نماید.

3- ساعت حرکت تور 02:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/09/21 از درب سازمان و برگشت همان روز ساعت 18:00 می باشد.

4- در انتخاب تعداد نفرات دقت نموده که غیر قابل استرداد یا لغو می باشد.

5- جهت ثبت نام مراحل  و موارد خواسته شده را صحیح تکمیل نمایید و در صورت عدم تکمیل مشخصات، متقاضی از لیست ثبت نام حذف می گردد.

6- حضور افراد زیر 10 سال و بالای 60 سال با توجه به شرایط کوه پیمایی ممنوع می باشد. (پیشنهاد می گردد ترجیحاً از کفشهای کوه نوردی و البسه ورزشی  استفاده شود.)

7- افراد شرکت کننده دارای سلامتی جسمی کامل (سلامتی قلب، تنفسی و غیره) برخوردار باشند.

8-  تور جهت مهندسین با اعضا خانواده می باشد و تحویل کپی کارت ملی افراد تا تاریخ 98/09/17 قبل از پایان وقت اداری الزامی می باشد.

9- صبحانه و نهار برعهده تور گردشگری می باشد.