به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و پیرو خط مشی شورای سیاستگذاری روابط عمومی شورای مرکزی، و در جهت به روز رسانی و ارتقا سطح دانش مدیران روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کل کشور، جلسه و دوره آموزشی مدیران روابط عمومی در روز پنج شنبه مورخه ۹۸/۰۹/۰۷ از صبح تا بعدازظهر با تدریس آقای دکتر جواد افتاده در محل سالن جلسات شورای مرکزی سازمان در تهران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دشتی زاد مدیر روابط عمومی شورای مرکزی ضمن خوش آمد گوئی به اعضای حاضر در جلسه و ابراز خرسندی از حضور ایشان مطالبی را در خصوص اهداف شورای سیاستگذاری روابط عمومی شورای مرکزی سازمان بیان نمودند. پس از آن آقای مهندس مهدی شایان عضو محترم هیئت رئیسه شورای مرکزی نیز در جلسه حضور یافتند و ضمن حمایت شورا از اهداف شورای سیاستگذاری در زمینه آموزش مدیران روابط عمومی، از طرف هیئت رئیسه شورا سخنانی را خطاب به مدیران روابط عمومی استان ها بیان کردند. در این جلسه آقای مهندس منصور گتوئی زاده مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر نیز حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر