به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، دومین نشست هم اندیشی نحوه تقابل بین بخشی با افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ با میزبانی دبیرخانه دائمی صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان و در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دو بخش برگزار گردید.

این جلسه در بخش اول  با حضور شماری ازنماینده گان بخش صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان از جمع هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و رییس و اعضای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران و اعضای هیات رئیسه انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران و شماری از شرکت های مشاور و پیمانکار بین المللی، بانک های عامل، شرکت های نمایشگاهی فعال در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی تشکیل گردید.

در بخش دوم وزیر مسکن و خدمات عمومی جمهوری عربی سوریه آقای مهندس سهیل محمد عبداللطیف با همراهی هیات همراه و رییس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آقای مهندس فرج اله رجبی نیز در جلسه حاضر شدند.

مهندس بهروز فرح شیرازی نماینده هیات مدیره استان بوشهر در دبیرخانه دائمی صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان در این خصوص بیان داشتند این جلسه در بخش اول با معرفی ظرفیت های شرکت کنندگان در راستای هم اندیشی در وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری در سطح کشور انجام گرفت. فرح شیرازی در همین راستا و بر اساس تصمیم دبیرخانه دائمی صدور خدمات،  استان بوشهر را به عنوان استان معین کشور قطر در صدور خدمات فنی و مهندسی معرفی کردند.

نماینده کارگروه صدور خدمات مهندسی بوشهر دراین جمع افزودند: در کنار تمامی کانال های خبری و بانک های اطلاعاتی موجود، با توجه به فرهنگ تجاری کشورهای همسایه، علی الخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس استان های معین میتوانند به واسطه روابط ریشه دار فرهنگی و منطقه ای موجود، اطلاعات محلی بسیار ارزشمندی از جزییات مناسبت های تجاری کشورهای هدف را در اختیار دبیرخانه دائمی صدور ساختمان قراردهند. از دیگر اهداف همایش در بخش اول طرح چالش های صدور خدمات به کشور سوریه و تنطیم سند یکپارچه پیشنهادی جهت ارائه به وزیر مسکن و خدمات عمومی جمهوری عربی سوریه بود.

در بخش دوم این نشست مشترکات سازمان های نظام مهندسی دو کشور ایران و سوریه مورد توجه قرارگرفت، پیشنهادات دبیرخانه مشترک قرائت شد و تاسیس دفتر مشترک سازمان نظام مهندسی دو کشور ایران و سوریه مورد توافق اولیه واقع شد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر