قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان:

ابلاغیه بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی و شورای محترم مرکزی سازمان در خصوص شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت و مشاهده بخشنامه