قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع می رساند به پیوست تعرفه بازرسی آبفا جهت سال ۱۳۹۸ ابلاغ می گردد. شایان ذکر است تعرفه مذکور از تاریخ ۹۸/۰۸/۲۰ عملیاتی خواهد گردید.

 

لینک دریافت تعرفه بازرسی آبفا ۱۳۹۸