قابل توجه کلیه بانوان مهندس محترم عضو سازمان:

با توجه به تهیه تعدادی محدود بلیط استخر بانوان از تاریخ  ۹۸/۰۸/۱۳ تا ۹۸/۰۸/۱۸ جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و جهت دریافت بلیط از تاریخ ۹۸/۰۸/۱۹ تا ۹۸/۰۸/۲۲ به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط ۹۰/۰۰۰ ريال و به صورت آنلاین در سامانه انجام می گردد.

۱- ارائه کارت عضویت به واحد مربوطه در هنگام تهیه بلیط الزامی می باشد.

۲- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال ۹۸ الزامی می باشد.

۳- به ازاء هر نفر حداکثر ۴ عدد بلیط تعلق می گیرد.

۴- در انتخاب تعداد بلیط های مورد نیاز دقت فرمایید، چرا  که بلیط های انتخابی غیر قابل استرداد یا تعویض می باشند.

۵- بلیط های استخر فقط جهت استفاده مهندسین و فرزندان آنها می باشد.

۶-  نظر به اینکه سایت ثبت نام راس ساعت ۲۴ مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ مسدود می گردد،خواهشمند است تا قبل از زمان اعلام شده مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

۷- در زمان مشخص شده که از تاریخ ۹۸/۰۸/۱۹ تا ۹۸/۰۸/۲۲ جهت تحویل بلیط به واحد رفاهی و ورزشی مراجعه نمایید و بعد از زمان مشخص شده بلیط تحویل نمی گردد.

۸ تاریخ اعتبار بلیط تا پایان فروردین ۹۹  بوده و غیر قابل تمدید و بعد از پایان مهلت اعتبار باطل می باشد.

آدرس استخر : بوشهر- بهمنی خیابان آتشنشانی

سانس بانوان: روزهای زوج از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰  و ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰  جمعه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

سانس آقایان: روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۵:۰۰: الی ۱۷:۰۰  و ۲۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰

روز پنجشنبه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰  و ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰

روز جمعه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰  و ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰