قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه