قابل توجه کلیه اعضا محترم کددار سازمان:

نامه ریاست سازمان به اعضا کددار در خصوص ارائه خدمات مهندسی نظارت، طراحی و اجرا جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه