نام دوره: تکنولوژی بتن و بررسی ویرایش جدید مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

 استاد: جناب آقای دکتر مستوفی نژاد (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مدرس برجسته دوره های بتن در کشور)

 

·        به شرکت کنندگان در این دوره گواهی اعطا می گردد.

·        هزینه ثبت نام : ۹۰ هزار تومان و دوره سه روزه می باشد.

·        مهلت ثبت نام تاپایان وقت اداری روز ۹۸/۰۸/۰۱ می باشد.

 

زمان برگزاری دوره:

روزه های ۲ و ۳ و ۴ آبان ماه ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰

مکان برگزاری دوره:

مجتمع فرهنگی و هنری ۹ دی واقع در خیابان ساحلی جنب میدان رئیسعلی دلواری

رزومه آقای دکتر مستوفی نژاد

 

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور: شماره ملی

 لینک ثبت نام