مکاتبات سال ۹۴- ریاست به بازرسین

نامه شماره ۱۹۱۱۱ – مورخ ۹۴/۱۲/۱۶

—————————————————————————————————————————————

 

نامه شماره ۱۷۸۴۸- مورخ ۹۴/۱۱/۲۴

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.