لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

عضویت شخص حقیقی-کددار – عضویت

مدارک لازم جهت عضویت شخص حقیقی – کددار( تبدیل پرونده عضویت از بدون کد به کددار)

– کپی پشت ورو از پروانه اشتغال بکار۲ نسخه.

– کپی از گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقاء پایه.

– اصل کارت عضویت بدون کد.

– تکمیل فرم عضویت.

– ارائه فیش بانکی به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۱۱۳۱۲۰۱۰۰۲۱۲۳۴۴۷۷۵۰۸ پست بانک.(ورودی)

– ارائه فیش بانکی به مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال به حساب ۱۱۳۱۲۰۱۰۰۲۱۲۳۴۴۷۷۵۰۵ پست بانک.(حق نظارت)

– افتتاح حساب الکترونیکی در بانک تجارت شعبه میدان امام.

– ساخت مهر(نمونه سازمانی) فقط با خط نستعلیق( مهرسازی ایران خیابان نواب صفوی).

تبصره: مهندسینی که از استان دیگری انتقالی گرفته اند، علاوه بر مدارک فوق مدارک لازم مربوط به عضویت شخص حقیقی – بدون کد جهت تکمیل پرونده و نامه انتقالی از استان مربوطه نیز ضمیمه گردد.

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.