مدارک لازم جهت عضویت شخص حقیقی – بدون کد

– عکس 4*3 رنگی با زمینه سفید سه قطعه.

– کپی از مدارک تحصیلی 2 سری (کاردانی/کارشناسی/ارشد/دکترا) برابر اصل شده از طریق دفاتر اسناد رسمی.(همراه داشتن اصل مدارک تحصیلی جهت تطبیق الزامی است)

– دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی باید با مراجعه به سازمان نظام کاردانی ساختمان گواهی عدم عضویت و یا انصراف از عضویت ارائه نمایند.

– کپی از تمام صفحات شناسنامه.(کپی ها بر روی کاغذA5 باشد)

– کپی از کارت ملی پشت و رو.(کپی ها بر روی کاغذA5 باشد)

– کپی از کارت پایان خدمت پشت ورو.(کپی ها بر روی کاغذA5 باشد)

– معرفی نامه از محل کار(گواهی اشتغال بکار).

– برگ احراز سکونت (کپی قولنامه محضری یا کپی سند ملکی از صفحه اول تا نقل وانتقالات یا استشهاد محلی ممهور به مهر شورای شهر).

((همراه داشتن اصل مدارک شناسایی فوق جهت تطبیق و برابر اصل الزامی است))

تبصره: مهندسینی که از استان دیگری انتقالی گرفته اند، علاوه بر مدارک فوق نامه انتقالی از استان مربوطه نیز ضمیمه گردد.

 

تکمیل فرم عضویت.

– ارائه فیش بانکی به مبلغ 2/000/000 ریال به حساب 5901317885 بانک ملت.(حق عضویت سالانه)