سال 1401:

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 (طراحی و نظارت)

———————————————————————————————————————

سال 1400:

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه سال 1400 در بوشهر و شهرستان ها (طراحی و نظارت)

———————————————————————————————————————

سال 99:

تعرفه های خدمات مهندسی طراحی و نظارت در بوشهر و شهرستان ها در اردیبهشت سال 1399

لینک مشاهده تعرفه شهریور ماه سال 99 و دریافت جدول تعرفه طراحی و نظارت

———————————————————————————————————————

سال 98:

تعرفه های خدمات مهندسی سال 98 در بوشهر و کلیه شهرستان ها

———————————————————————————————————————

سال 96:

اصلاحیه تعرفه های خدمات مهندسی (نظارت و طراحی) مربوط به سال96

———————————————————————————————————————

سال 95:

اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال 95

———————————————————————————————————————

سال 94:

تعرفه خدمات مهندسی در سال 94

تعرفه خدمات مهندسی در سال 1394 جهت ساختمان های 3 طبقه به بالا و 1و 2 طبقه بالای 200 مترمربع در شهرستانهای چغادک/اهرم/خورموج/دیلم/جم/عسلویه/دیر/گناوه/کنگان/برازجان

تعرفه خدمات مهندسی در سال 1394 جهت ساختمان های 1و 2 طبقه با متراژ زیر 200 مترمربع در شهرستانهای چغادک/اهرم/خورموج/دیلم/جم/عسلویه/دیر

تعرفه خدمات مهندسی در سال 1394 جهت ساختمان های 1و 2 طبقه با متراژ زیر 200 مترمربع در شهرستانهای برازجان/کنگان/گناوه

تعرفه شناسنامه فنی و ملکی در سال94

———————————————————————————————————————

سال 93:

تعرفه های خدمات مهندسی در سال1393

تعرفه خدمات مهندسی سال 1393 جهت ساختمان های1و2 طبقه با متراژ زیر 200 متر مربع در شهرستانهای کنگان،برازجان،گناوه

تعرفه خدمات مهندسی سال 1393 جهت ساختمان های1و2 طبقه با متراژ زیر 200 متر مربع در شهرستانهای چغادک،اهرم،خورموج،دیلم،جم،عسلویه،دیر

تعرفه خدمات مهندسی سال 1393 جهت ساختمان های 3طبقه به بالا و 1و2 طبقه با متراژ بالای 200 متر مربع در شهرستان های چغادک،اهرم،خورموج،دیلم،جم،عسلویه،دیر،گناوه،کنگان،برازجان

حدود صلاحيت 1393

———————————————————————————————————————

سال 92:

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1392

تعرفه خدمات مهندسی سال 1392 در شهرستان ها

حدود صلاحيت 1392

———————————————————————————————————————

سال 91:

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1391

تعرفه خدمات مهندسی سال 1391 جهت ساختمان های 1و2 طبقه در شهرستان های کنگان و خورموج

تعرفه خدمات مهندسی سال 1391 جهت ساختمان های 1و2 طبقه در شهرستان های چغادک،اهرم،گناوه،برازجان

تعرفه خدمات مهندسی سال 1391 جهت ساختمان های 3طبقه به بالا در شهرستان های چغادک،اهرم،گناوه،برازجان،خورموج،کنگان

حدود صلاحيت 1391

———————————————————————————————————————

سال 90:

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1390

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1390 در شهرستانها

حدود صلاحيت 1390

———————————————————————————————————————

سال 89:

حدود صلاحيت 1389

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1389

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1389 در شهرستانها

———————————————————————————————————————

سال 88:

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1388

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1388 در شهرستانها

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1388 در شهرستانهای (برازجان و گناوه)

تعرفه های خدمات مهندسی در سال 1388 در شهرستانهای (چغادک اهرم خورموج و کنگان)

حدود صلاحيت 1388

———————————————————————————————————————

سال 87:

تعرفه هاي خدمات مهندسي در سال 1387

حدود صلاحيت 1387

———————————————————————————————————————

سال 84:

تعرفه هاي خدمات مهندسي در سال1384

تعرفه هاي خدمات مهندسي در سال1386.1385