عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسیسات مکانیکی

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 3 به 2

تأسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

تأسيسات بهداشتي

تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمانها

تدابير لازم درصرفه جويي در مصرف انرژي درساختمانها 1

اصول کنترل، بازرسي، تحويل و مديريت تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي

مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمانها

——————————————————————

صلاحیت : نظارت و طراحی ، پایه 2 به 1

تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها 2

عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق

چيلر و برجهاي خنك كن

سيستمهاي کنترل هوشمند تأسيسات مکانيکي

تأسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي معمولي

روشهاي تهويه گرم و سرد با هوا و تأسيسات بهداشتي در فضاهاي پر جمعيت