لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۴ مورخه ۹۸/۰۸/۰۴ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۴ مورخه ۹۸/۰۸/۰۴ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۳/۱/۲۱۶۱ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ به پیوست لیست اعضای کمیسیون کنترل نقشه جهت تمدید احکام (بغیر از آقای مهندس اسفندیار شفیعی و […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۳ مورخه ۹۸/۰۷/۲۸ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۳ مورخه ۹۸/۰۷/۲۸ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۱۲۹۳۰/د/ش م مورخ ۹۸/۰۷/۲۴ بپیوست ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان قرائت گردید. لذا مقرر شد که جهت اطلاع […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۲ مورخه ۹۸/۰۷/۲۱ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۲ مورخه ۹۸/۰۷/۲۱ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به جلسات مشترک، نظر مثبت اعضای هیئت چهار نفره مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه گاز جلب شده که مقرر […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۱ مورخه ۹۸/۰۷/۱۴ هیئت مدیره سازمان

  قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۱ مورخه ۹۸/۰۷/۱۴ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۲/۱/۱۱۸۲۳ مورخ ۹۸/۰۶/۲۰ سازمان به کلیه مهندسان طراح و ناظر مکانیک در ارتباط […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۵۰ مورخه ۹۸/۰۷/۰۷ هیئت مدیره سازمان

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۵۰ مورخه ۹۸/۰۷/۰۷ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به مصوبه بند ۱ جلسه شماره ۴۶ مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ هیات مدیره، نامه شماره ۹۸۳/۱/۱۸۷۷ […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۴۹ مورخه ۹۸/۰۶/۳۱ هیئت مدیره سازمان

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۴۹ مورخه ۹۸/۰۶/۳۱ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۳/۱/۱۱۶۵ مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ مهندس بستان کللی با موضوع تقاضای استفاده از مهندسانی که در […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۴۸ مورخه ۹۸/۰۶/۲۴ هیئت مدیره سازمان

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۴۸ مورخه ۹۸/۰۶/۲۴ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۹۸۳/۱/۱۶۷۷ مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ مسئول واحد آموزش در ارتباط با هزینه ثبت نام دوره های […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۴۷ مورخه ۹۸/۰۶/۱۰ هیئت مدیره سازمان

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۴۷ مورخه ۹۸/۰۶/۱۰ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۱۶۰۲/۱/۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۶/۱۰ مدیر اجرایی سازمان به پیوست رای هیات حل اختلاف مالیاتی در […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۴۶ مورخه ۹۸/۰۶/۰۳ هیئت مدیره سازمان

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۴۶ مورخه ۹۸/۰۶/۰۳ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: – مقرر گردید که ضوابط مربوط به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی به ارگانهای ذیربط […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۴۵ مورخه ۹۸/۰۵/۲۰ هیئت مدیره سازمان

قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان: در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره ۴۵ مورخه ۹۸/۰۵/۲۰ هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره ۱۲۲۰۹/د/ش م مورخ ۹۸/۰۴/۲۴ شورای مرکزی در ارتباط با بند ۱۷ صورتجلسه مورخ ۹۸/۰۳/۲۶ […]

بیشتر...

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.