به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز شنبه مورخه ۹۸/۰۷/۱۳ جلسه مشترک هیئت رئیسه با کمیسیون تخصصی عمران سازمان در سالن جلسات هیئت مدیره سازمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان، ضمن عرض خوشامد گویی به اعضای کمیسیون، از زحمات آنها قدردانی نموده و در ارتباط با برگزاری جلسات مشترک با اعضا هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی و کمیته های سازمان، مواردی را عنوان نمود. سپس آقای مهندس روحانی رئیس محترم کمیسیون تخصصی عمران ضمن عرض تشکر از حسن نیت اعضای هیئت رئیسه به کمیسیون، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی عمران را معرفی نموده و نقطه ضعف عمده در بخش عمران را عدم الزامی نمودن تست مقاومت فشاری بتن مصرفی، اجرا نشدن مصوبه هیئت چهار نفره در تیر ماه ۹۷ جهت الزام انجام آزمایش ژئوتکنیک در ساختمانهای دارای چهار طبقه و بیشتر (علیرغم الزامی نمودن همه ساختمانها در مبحث هفتم) و الزامی نشدن استفاده از مجریان ذیصلاح دانست. پس از آن نیز اعضا کمیسیون یکی پس از دیگری به بیان نقطه نظرات خود و ارائه پیشنهادات سانزنده در جهت بهبود امورات پرداختند که عبارت بودند از: پیشنهاد حضور یک نماینده از هیات مدیره، در جلسات کمیسیون تخصصی عمران، لزوم برگزاری کارگاههای آموزشی کاربردی، فنی و به روز، وجود نقشه های دوم که غیر فنی هستند ومعضل شدیدی را بوجود آورده که دور زدن قانون می باشد، عدم آشنایی مهندسان با ابزارها، مصالح و سیستمهای نوین ساختمانی مانند سازه LSF که یکی دیگر از معضلی دانستند و باید با آموزش و تشکیل کمیته هایی جهت شناسایی آنها (با حضور هر ۴ رشته) رفع شود. همچنین پیشنهاد تولید محتوا (اپلیکیشن)، که می توان کسب درآمد برای سازمان نمود. در پایان جلسه نیز مجدداً آقای مهندس سنائی دشتی پس از شنیدن مطالب و پیشنهادات و نقطه نظرات کارشناسان محترم کمیسیون تخصصی به ارائه توضیحات و پاسخ های لازم پرداختند.

روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر