قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان (آقایان):

مهندسین محترم به همراه ۲ نفر همراه جهت دریافت کارت استخر دلفین (آقایان) برای نیمه دوم سال از تاریخ ۹۸/۰۶/۲۵ الی ۹۸/۰۶/۳۱ و یا تکمیل ظرفیت ۵۰ نفر می توانند به سامانه خدمات رفاهی جهت ثبت نام مراجعه نمایند و در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۲ با به همراه داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ جهت تحویل کارت استخر خود یا تمدیدکارت شش ماهه اول تا ساعت ۱۴:۰۰ به واحد رفاهی مراجعه فرمایند.

استخر در روزهای تعطیلی رسمی تعطیل می باشد.

سانس ها در روز دوشنبه از  ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ و در روز جمعه ساعت ۱۲:۰۰ الی  ۱۳:۰۰ می باشد.

هزینه نیمه دوم سال به ازاء هر نفر مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال می باشد.