قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی در تاریخ های ۷ و ۸ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می گردد.

جهت اطلاع بیشتر از کنفرانس فوق می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

لینک مشاهده اطلاعیه کنفرانس