قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره آشنائی با استاندارهای مدیریت پروژه جهت اطلاع اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

مشاهده اطلاعیه دوره آموزشی آشنائی با استاندارهای مدیریت پروژه