قابل توجه کلیه مهندسین محترم:

نامه شورای مرکزی سازمان و وزارت راه و شهرسازی به همراه فایل PDF پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) تحت عنوان «دستورالعمل طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری» جهت رعایت مفاد آن توسط مهندسین محترم عضو سازمان ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت مشاهده نامه ابلاغی

لینک دریافت فایل PDF پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰