قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع آن دسته از مهندسین گرامی عضو سازمان که تا کنون موفق به دریافت سررسید سال ۱۳۹۸ نگردیده اند می رساند، آخرین مهلت دریافت سررسید فوق تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۸/۰۱/۳۱ می باشد.

ضمناً جهت دریافت سررسید خود می توانید در وقت اداری در بوشهر به واحد امور رفاهی سازمان (آقای عادلی زاده) و در شهرستان ها به دفاتر نمایندگی مربوطه مراجعه فرمائید.