قابل توجه مهندسین محترم کد دار عضو سازمان:

بدینوسیله به استحضار می رساند در جهت بهبود عملکرد نرم افزار مورد استفاده سازمان جهت ثبت امور نظارت و طراحی، برابر با مباحث قانونی، دستورالعملها و آیین نامه های ابلاغی که در ذیل به آنها اشاره شده است، تاکنون اصلاحاتی بدین شرح اعمال گردیده است :

۱-       مطابق با نامه شماره ۱۲۰۴۷۴/۴۳۰ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،  هر ۵ کار نظارت و طراحی معادل یک کار برای ساختمانهای با زیربنای کمتر از ۴۰۰ متر مربع (گروه الف) جهت مهندسان عمران و معمار محسوب می گردد.

لازم به ذکر است اخذ مجوز از هیات محترم چهار نفره استان جهت اعمال موضوع بند ۱ در راستای دفاع از حقوق مهندسان در رشته های تاسیسات برق و مکانیک نیز از سوی هیات مدیره محترم سازمان در دست پیگیری است.

۲-       مطابق با بندهای ۵-۳-۱ و ۱۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مهندسین طراح و ناظر قادر به پذیرش مجموعاً ۸ کار توام طراحی و نظارت (سالیانه) خواهند بود.

۸>= (تعداد کار نظارت+ تعداد کار طراحی)= تعداد کار

  • نحوه محاسبه تعداد کار طراحی و نظارت شرکت های حقوقی مطابق با بندهای ۶-۳-۱ و ۱۵-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد.

***کلیه طراحان و ناظرین محترم اعم از حقیقی و حقوقی موظف به کنترل صلاحیت، ظرفیت و همچنین تعداد کار سالیانه خود می باشند.***

  • محدودیت کف و همچنین سقف متراژ( در صورت داشتن صلاحیت مربوطه)، جهت ناظران حقیقی و حقوقی اعمال نمی گردد(لازم به ذکر است
    توزیع نظارت در محدوده اعلام تمایل ثبت شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد).
  • کلیه کارکردهای طراحی تا قبل از سال ۹۸ از محاسبات صف توزیع نظارت(مطابق بند ۵-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) حذف گردید. بدیهی است که مطابق نظامنامه مربوطه(ابلاغی از شورای مرکزی)، تعداد و ظرفیت کارهای طراحی در سال ۹۸، در اولویت بندی مربوطه اعمال
    می گردد.
  • کلیه کارکردهای نظارتی تا قبل از ۹۶/۰۴/۰۳ (زمان آغاز بکار اتوماسیون)از محاسبات صف توزیع نظارت حذف گردید.
  • ضرایب کلیه دفاتر فنی مهندسی طبق ابلاغیه شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به ضریب ۱ اصلاح گردید.

با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ۸۸۸۹/د/ش م مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ و نظامنامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، در هر شهرستان، اولویت با مهندسان عضو دفاتر نمایندگی شهرستان مربوطه می باشند، افرادی که شهرستان انتخاب نموده در اولویت اول با آدرس مندرج در پشت پروانه اشتغال بکار مهندسی آنها مغایرت دارد، باید تعهد کتبی مبنی بر اصلاح آدرس در پروانه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال جاری را جهت قرار گرفتن در لیست ارجاع نظارت، به سازمان(یا دفتر نمایندگی مربوطه) ارائه نمایند. در صورت اخذ پذیرش کار نظارتی در آن شهرستان و عدم تحقق موضوع اصلاح آدرس پشت پروانه اشتغال بکار، مطابق با نظر هیات مدیره محترم سازمان رفتار خواهد شد.