به گزارش روابط عمومی سازمان در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۱/۰۹ جلسه وحدت رویه دبیرخانه توسعه صادرات خدمات مهندسی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضای کمیته فوق و ریاست محترم شورای مرکزی جناب آقای مهندس رجبی در سالن جلسات شورای مرکزی سازمان برگزار گردید که آقای مهندس فرح شیرازی خزانه دار محترم هیئت مدیره نیز به عنوان نماینده سازمان در جلسه فوق حضور داشتند.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر