اکنون، تا زمانی که آب در دریای عمان و خلیج فارس جریان دارد و خورشید بر اعماق آن می تابد، یاد و خاطره حماسه های‌ دلیرمردان نیروی دریایی زنده خواهد بود و جهانیان، دلاوری های‌ اینان را از یاد نخواهد برد. جوانان با غیرتی کـه برای روزها، هفته ها و ماه ها دور از خانواده هایشان برای سربلندی کشورشان و برای اقتدار آن بر روی موج های آبی با دلی مهربان می جنگند.

هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی را بـه نگهبانان خستگی ناپذیر دریاها از طرف خود و اعضای هیئت مدیره سازمان تبریک و خسته نباشید عرض می نماییم

علیرضا سنائی دشتی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان بوشهر