قابل توجه کلیه اعضاء (آقایان) سازمان:

جهت صدور کارت استخر شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ می توانید از ۹۷/۷/۱۶ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۷/۱۸  به واحد امور رفاهی- ورزشی سازمان مراجعه نمائید.

۱- صدور کارت استخر فقط تا پایان تاریخ مذکور می باشد و بعد از تاریخ فوق هیچگونه کارتی صادر نمی گردد.

۲- کارتهای قبلی مربوط به سه ماهه دوم سال ۹۷ نامعتبر می باشند و می بایستی کارتهای فوق را جهت تمدید به واحد امور رفاهی-ورزشی سازمان تحویل نمائید.

۳- جهت دریافت کارت مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت استخر سه ماهه دوم سال ۹۷ الزامی می باشد، چنانچه شخصی درخواست صدور کارت جدید برای استفاده از استخر را دارد به همراه داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ زمینه سفید رنگی ضروری می باشد.

۴- کارت استخر جهت مهندسین کددار  و بدون کد می باشد و فرزندان را شامل نمی گردد.

۵- با توجه به محدود بودن سقف اعلام شده نفرات از طرف استخر دلفین بعد از تکمیل ظرفیت تا قبل از تاریخ اعلام شده کارت صادر   نمی گردد.

زمان سانس های استخر:

دوشنبه : ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ مهندسین کددار و بدون کد

جمعه : ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰ فقط مهندسین کددار