به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، جلسه ای در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه تفکیک آپارتمان ها در استان بوشهر با حضور مهندس زارعی رئیس سازمان نظام مهندسی، مهندس پیرهادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ، مهندس خورشیدیان سرپرست شهرداری بندر بوشهر، مهندس دلجو معاون املاک ثبت اسناد، مهندس امینی مسئول کاراستر ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۱۰ مهرماه سال جاری  برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها جهت تسهیل در انجام امور مراجعین توسط مهندسین نقشه بردار عضو سازمان انجام پذیرد و این  امر از ۱۵ مهرماه لازم الاجرا خواهد بود.