قابل توجه مهندسین درخواست دهنده وام قرض الحسنه مهر ایران

به اطلاع آن دسته از مهندسین که تقاضای وام ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریالی بانک قرض الحسنه مهر ایران کرده اند می رساند، با توجه به تعداد زیاد متقاضیان و امکان اینکه در آینده نزدیک همه متقاضیان را بتوان به بانک معرفی نمود، نمی باشد. نظر به پیگیری انجام شده امکان تامین تعدادی وام ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ ۱۰ درصد از طرف بانک ملت میسر می باشد لذا متقاضیان محترم جهت دریافت تسهیلات فوق و جایگزینی دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی قبلی از تاریخ ۹۷/۰۶/۱۹ تا ۹۷/۰۶/۳۱ به واحد رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه نمائید.