قابل توجه کلیه مهندسین سازمان

با توجه به تهیه تعدادی محدود بلیط استخر آقایان و بانوان از تاریخ  ۱۲/ ۰۶/ ۹۷ تا ۹۷/۰۶/۱۷ جهت ثبت نام بلیط به سایت سازمان مراجعه و جهت دریافت بلیط از تاریخ ۹۷/۰۶/۱۸ تا ۹۷/۰۶/۲۱ با همراه داشتن کارت عضویت و رسید مبلغ پرداختی بلیط به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

مبلغ پرداختی بلیط برای هر قطعه ۵۰/۰۰۰ ريال و به صورت آنلاین در سامانه انجام می گردد.

۱- ارائه کارت عضویت و فیش یا رسید پرداختی به واحد مربوطه در هنگام تهیه بلیط الزامی می باشد.

۲- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال ۹۶ الزامی می باشد.

۳- به ازاء هر نفر حداکثر ۳ عدد بلیط تعلق می گیرد.

۴- در انتخاب تعداد بلیط های مورد نیاز دقت فرمایید، چرا  که بلیط های انتخابی غیر قابل استرداد یا تعویض می باشند.

۵- بلیط های استخر فقط جهت استفاده مهندسین و فرزندان آنها می باشد.

۶-  نظر به اینکه سایت ثبت نام راس ساعت ۲۴ مورخ ۹۷/۰۶/۱۷مسدود می گردد،خواهشمند است تا قبل از زمان اعلام شده مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

۷- در زمان مشخص شده که از تاریخ ۹۷/۰۶/۱۸ تا ۹۷/۰۶/۲۱ جهت تحویل بلیط به واحد رفاهی و ورزشی مراجعه نمایید و بعد از زمان مشخص شده بلیط تحویل نمی گردد.

آدرس استخر : بوشهر- کیلومتر ۴ جاده بوشهر-برازجان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

سانس بانوان: روزهای زوج از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰

سانس آقایان: روزهای فرد و جمعه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰

 

لینک ثبت نام