لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۶ الی ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۶ به لینک زیر مراجعه فرمایند.

 

لینک سامانه اعلام به تمایل نظارت گاز

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

 

تبصره ۱: تکمیل این فرم به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از سهمیه نظارت گاز می باشد و دفتر گاز موظف است به استناد ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام نماید.

تبصره ۲: ناظرین گاز می بایست هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعا ًجهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.)اطلاعات اتوماسیون سازمان ملاک است)

تبصره ۳: در شهرستان هایی که ناظر مقیم به تعداد کافی وجود ندارد، سهمیه ناظرین مهمان ۵۰% افزایش می یابد (موضوع بند ۱۴-۳-۲ مبحث ۲) مشروط به اینکه حداقل ۴۰% ظرفیت خود را در آن شهرستان نظارت کنند.

تبصره ۴: هر ناظر گاز مجاز است در یک ناحیه اقامتی در شهر دوم به صورت مهمان فعالیت نماید.

تبصره ۵: در صورت عدم پذیرش پرونده توسط ناظر و تکرار مورد تا حداکثر ۲ بار دفتر گاز مجاز خواهد بود در مورد کاهش ۱/۱۲ سهمیه اقدام نماید و ایشان نیز از اولویت واگذاری نظارت گاز  خارج می گردد.

تبصره ۶: ناظرگاز بایستی به صورت کتبی مرخصی خود را به دفتر گاز اعلام نماید و در موعد اعلام شده هیچ کاری به ناظر ارجاع داده نمی شود. به ازاء هر ماه مرخصی نیز معادل ۱/۱۲ از میزان سهمیه کاسته خواهد شد.

تبصره ۷: در صورت مرخصی بدون اطلاع ناظرین گاز و اشکال در اجرای امر نظارت و تحویل کارها  ۲/۱۲ از سهمیه کسر می شود.

تبصره ۸: به فرم های ناظرینی که اعلام تمایل نموده  ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید ننموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۹: دفتر گاز در انتخاب محل فعالیت ناظرین گاز  مهمان و جدیدالورود با توجه شرایط و تعداد ناظرین آن منطقه مختار می باشد.

تبصره ۱۰: سایر شروط مطابق دستورالعمل ارجاع نظارت گاز لحاظ خواهد شد.

تبصره ۱۱: ناظرین گاز تنها دو بار در سال (شهریور و اسفند ماه) می توانند نسبت به تکمیل یا تصحیح فرم تمایل به نظارت گاز خود اقدام نمایند.

 

توضیحات(۱) : لیست اعلام تمایل به نظارت گاز پس از پایان مهلت ثبت نام در سایت سازمان قرار می گیرد ضروریست ناظرین گاز لیست مذکور را مطالعه و در صورت مغایرت ظرف مدت یک هفته موارد را به صورت مکتوب به سازمان اعلام نمایند.

 

توضیحات(۲) : بر اساس دستورالعمل ارجاع نظارت گاز، استان بوشهر به سه ناحیه به شرح زیر تقسیم شده است:

ناحیه شمالی : ناحیه شمالی استان شامل شهرستان های گناوه و دیلم می باشد.

ناحیه مرکزی : ناحیه مرکزی استان شامل شهرستان های بوشهر،تنگستان،دشتی و دشتستان می باشد.

ناحیه جنوبی : ناحیه جنوبی استان شامل شهرستان های کنگان،جم،دیر و عسلویه می باشد

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.