اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۶ الی ۲۰ /۱۲/ ۱۳۹۶ به لینک زیر مراجعه فرمایند.

 

لینک سامانه اعلام به تمایل نظارت گاز

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

 

تبصره ۱: تکمیل این فرم به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از سهمیه نظارت گاز می باشد و دفتر گاز موظف است به استناد ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام نماید.

تبصره ۲: ناظرین گاز می بایست هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعا ًجهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.)اطلاعات اتوماسیون سازمان ملاک است)

تبصره ۳: در شهرستان هایی که ناظر مقیم به تعداد کافی وجود ندارد، سهمیه ناظرین مهمان ۵۰% افزایش می یابد (موضوع بند ۱۴-۳-۲ مبحث ۲) مشروط به اینکه حداقل ۴۰% ظرفیت خود را در آن شهرستان نظارت کنند.

تبصره ۴: هر ناظر گاز مجاز است در یک ناحیه اقامتی در شهر دوم به صورت مهمان فعالیت نماید.

تبصره ۵: در صورت عدم پذیرش پرونده توسط ناظر و تکرار مورد تا حداکثر ۲ بار دفتر گاز مجاز خواهد بود در مورد کاهش ۱/۱۲ سهمیه اقدام نماید و ایشان نیز از اولویت واگذاری نظارت گاز  خارج می گردد.

تبصره ۶: ناظرگاز بایستی به صورت کتبی مرخصی خود را به دفتر گاز اعلام نماید و در موعد اعلام شده هیچ کاری به ناظر ارجاع داده نمی شود. به ازاء هر ماه مرخصی نیز معادل ۱/۱۲ از میزان سهمیه کاسته خواهد شد.

تبصره ۷: در صورت مرخصی بدون اطلاع ناظرین گاز و اشکال در اجرای امر نظارت و تحویل کارها  ۲/۱۲ از سهمیه کسر می شود.

تبصره ۸: به فرم های ناظرینی که اعلام تمایل نموده  ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید ننموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۹: دفتر گاز در انتخاب محل فعالیت ناظرین گاز  مهمان و جدیدالورود با توجه شرایط و تعداد ناظرین آن منطقه مختار می باشد.

تبصره ۱۰: سایر شروط مطابق دستورالعمل ارجاع نظارت گاز لحاظ خواهد شد.

تبصره ۱۱: ناظرین گاز تنها دو بار در سال (شهریور و اسفند ماه) می توانند نسبت به تکمیل یا تصحیح فرم تمایل به نظارت گاز خود اقدام نمایند.

 

توضیحات(۱) : لیست اعلام تمایل به نظارت گاز پس از پایان مهلت ثبت نام در سایت سازمان قرار می گیرد ضروریست ناظرین گاز لیست مذکور را مطالعه و در صورت مغایرت ظرف مدت یک هفته موارد را به صورت مکتوب به سازمان اعلام نمایند.

 

توضیحات(۲) : بر اساس دستورالعمل ارجاع نظارت گاز، استان بوشهر به سه ناحیه به شرح زیر تقسیم شده است:

ناحیه شمالی : ناحیه شمالی استان شامل شهرستان های گناوه و دیلم می باشد.

ناحیه مرکزی : ناحیه مرکزی استان شامل شهرستان های بوشهر،تنگستان،دشتی و دشتستان می باشد.

ناحیه جنوبی : ناحیه جنوبی استان شامل شهرستان های کنگان،جم،دیر و عسلویه می باشد

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.