سومین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره، شیشه و آلومینیوم کشور عمان

 

۱۷ لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۷

 

مسقط – عمان