به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان میرساند،  باتوجه به پیشنهاد گروه تخصصی عمران و مصوبه هیات مدیره سازمان، ” كليه دفاتر طراحي و شرکتهای حقوقی ميبایست در طراحي سازه هاي بتني به روش  بار مقاومت نهايي، ضريب بار زلزله در ترکیبات بارگذاری لرزه ای را حداقل برابر يك  در نظر بگيرند.”

 

تصویر نامه شماره ۹۶۲/۱/۲۶۶۰۵