مراجعه مهندسین محترم جهت تکمیل فرم افتتاح حساب بانک ملت

قابل توجه مهندسین محترم عضو سازمان

     بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به استقرار وراه اندازی اتوماسیون سازمان ولینک بودن سامانه پرداخت الکترونیک آن با بانک ملت ،پس از تلاشهای فراوان اولین مرحله پرداخت الکترونیک از طریق سامانه اول آبانماه عملیاتی میگردد.لذا از مهندسین محترم تقاضا می گرددجهت تکمیل فرم افتتاح حساب های صورت پذیرفته نزد بانک ملت،که شماره حسابهای آن در سامانه درج گردیده است،براساس جدول ذیل به سازمان مراجعه نمائید.

ضمناً کلیه هزینه های افتتاح حساب توسط سازمان و بر اساس تفاهم نامه با بانک ملت پرداخت گردیده است.

 

“جدول زمانبندی ذیل بر اساس حروف اول نام خانوادگی مهندسین تنظیم گردیده است”

شرح ایام تاریخ ساعت مراجعه
الف – ب – پ دوشنبه

سه شنبه

۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۸ الی ۱۶
ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۸ الی ۱۶

۸ الی ۱۳

ر-ز-ژ-س-ش دوشنبه

سه شنبه

۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۸ الی ۱۶
ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۸ الی ۱۶

۸ الی ۱۳

ک-گ-ل-ن-ه-و-ی شنبه

یک شنبه

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۸ الی ۱۶
م دوشنبه

سه شنبه

۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۸ الی ۱۶

 

توضیح: به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت تائید فرم الزامی می باشد.

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.