قابل توجه کلیه اعضا سازمان:

با توجه به تفاهم نامه انجام شده مابین سازمان با بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت ارائه تسهیلات قرض الحسنه به اعضاء سازمان، از اعضا محترمی که در دوره های قبلی از پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران وام قرض الحسنه دریافت ننموده اند دعوت به عمل می آید، برای ارائه درخواست تسهیلات مذکور، نسبت به تکمیل تقاضا نامه ذیل و اخذ تأیید واحدهای مندرج در فرم تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ اقدام و فرم مربوطه را به واحد امور رفاهی-ورزشی سازمان تحویل فرمایند.

 

–        جهت دریافت وام پرداخت حق عضویت سال ۹۶ انجام پذیرد.

–        اطلاعات درج شده در فرم تکمیل و در صورت ناقصی اطلاعات قید شده فرم از لیست درخواست وام لغو می گردد.

–        زمان ثبت نام تمدید نمی گردد و بعد از تاریخ مشخص شده هیچگونه فرمی تحویل گرفته نمی شود.

 

ضمناً معرفی و انتخاب افراد ثبت نام شده جهت معرفی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات بر اساس امتیاز بندی فردی بوده که مطابق جدول ذیل انجام می گیرد.

 

جدول امتیاز بندی و تعیین اولویت جهت اعضای کددار

عنوان امتیاز
کددار پایه ۱ ۴
کددار- پایه ۲ ۳
کددار- پایه ۳ ۲
سنوات عضویت (به ازای هر یک سال) ۱
عضو گروه تخصصی یا کمیته های سازمان ۲
عضو کمیسیون ها ۱
چاپ مقاله در نشریه سازمان ۲
جمع امتیازات