قابل توجه کلیه مهندسین عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نظر دارد نسبت به اعطای کمک هزینه ای به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر مهندس جهت سفر به مشهد مقدس اقدام نمایند. لذا از مهندسینی که قصد دارند در بازه زمانی یکم شهریورماه الی ۳۰  مهرماه به این شهر مقدس سفر نمایند،  تقاضا می شود جهت ثبت نام درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ ۸ شهریورماه به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

نکات قابل توجه:

  • شایان ذکر است که با توجه به محدود بودن تعداد کمک هزینه های اختصاص داده شده، اولویت با افرادی است که در سال ۹۵ از امتیاز سفر مشهد مقدس استفاده ننموده باشند و پس از تکمیل ظرفیت، لیست مذکور بسته خواهد شد.
  • جهت دریافت کمک هزینه مذکور از سازمان ضروری است مدارک لازم (که شامل بلیط رفت و برگشت هر گونه وسیله نقلیه به نام مهندس عضو و یا فاکتور هتل محل اقامت خود می باشد) را حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان به واحد رفاهی ورزشی سازمان تحویل نمایید. تاکید میگردد به مدارکی که به نام مهندس عضو نباشد و یا پس از تاریخ عنوان شده ارائه گردد، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

با توجه به مذاکرات انجام شده توسط سازمان با هتل افرای مشهد، مهندسینی که تمایل به استفاده از هتل مذکور را دارند علاوه بر این کمک هزینه، مشمول ۱۵ درصد تخفیف هزینه هتل نیز می گردند . لذا در این صورت می بایست پس از انجام هماهنگی لازم و رزرو هتل جهت دریافت معرفی نامه به واحد رفاهی سازمان مراجعه نمایید. در صورتیکه هتل مذکور در آن تاریخ ظرفیت نداشت، این سازمان هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمیگیرد.

 

(شماره تماس هتل افرا : ۳۲۲۲۱۳۵۲-۰۵۱    و    ۳۲۲۲۰۳۴۹-۰۵۱)