قابل توجه کلیه مهندسین سازمان

با توجه به تهیه تعدادی محدود بلیط کنسرت موسیقی زانیار خسروی از تاریخ  ۲۵ الی ۲۸  مرداد ماه اولویت با کسانی که قبلا استفاده نکرده اند و در روز ۲۹ و ۳۰ مردادماه به صورت آزاد جهت ثبت نام بلیط به سامانه ثبت نام خدمات رفاهی مراجعه و بعد از ثبت نهایی مبلغ پرداختی از طریق سامانه ثبت نام جهت دریافت بلیط در مورخ ۳۱ /  ۵ /  ۹۶  تا ساعت ۱۷:۰۰ و در روز چهارشنبه تا ساعت ۲۰:۰۰ با همراه داشتن کارت عضویت و رسید مبلغ پرداختی بلیط به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

زمان برگزاری  کنسرت پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۰۰  بهمنی سالن سینما شهید آوینی می باشد.

مبالغ تخفیف بلیط برای اعضای کددار و بدون کد به شرح ذیل می باشد:

–         اعضای کددار به ازاء هر قطعه بلیط ۳۵۰/۰۰۰ ريال

–         اعضای بدون کد به ازاء هر قطعه بلیط ۲۵۰/۰۰۰ ريال

۱ اولویت با کسانی است که قبلاً از تخفیف گشت دریایی و کنسرت استفاده نکرده اند.

۲- ارائه کارت عضویت و فیش یا رسید پرداختی به واحد مربوطه در هنگام تهیه بلیط الزامی می باشد.

۳- جهت اخذ بلیط کنسرت پرداخت حق عضویت سال ۹۶ الزامی می باشد.

۴-به ازاء هر نفر حداکثر ۳ عدد کمک هزینه خرید بلیط تعلق می گیرد.

۵-در انتخاب تعداد بلیط های مورد نیاز دقت نموده که بلیط های انتخابی غیر قابل استرداد یا تعویض می باشد.

۶- در صورت ثبت نام و رزرو بلیط در صورت عدم ثبت شماره رسید و تاریخ بعد از ۸ ساعت رزرو از لیست لغو می گردد.

۷- سایت ثبت نام در مورخ ۳۰/۵/۹۶ ساعت ۲۴ قفل می گردد و تا قبل از زمان اعلام شده مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

ضمناً این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم برگزاری کنسرت مذکور ندارد.

شماره حساب : ۵۴ / ۵۹۰۱۳۱۶۴ بنام نظام مهندسی ساختمان خدمات رفاهی ورزشی (بانک ملت)                                                       

شماره کارت : ۰۵۱۴ ۳۱۸۶ ۳۳۷۷ ۶۱۰۴ بنام نظام مهندسی ساختمان خدمات رفاهی ورزشی (بانک ملت)

 

 

آدرس سامانه ثبت نام خدمات رفاهی :  http://bushehr-nezam.ir/reg-refahi